Allt du behöver veta om sjukskrivning

14 februari 2024
Veronica Urena

editorial

Att bli sjukskriven kan innebära en rad olika utmaningar och frågor, både för den drabbade individens dagliga liv, arbetslivet och ekonomi. Sjukskrivning gäller när en person på grund av sjukdom inte kan utföra sitt arbete och därigenom kräver tid för återhämtning och rehabilitering. Denna artikel kommer att gå igenom vad sjukskrivning innebär, processen för att få en sjukskrivning, vanliga frågor samt stöd som finns att få under sjukskrivningsperioden.

Vad innebär sjukskrivning?

Sjukskrivning är en form av frånvaro från arbete som tillåts när en individ på grund av sjukdom eller skada inte kan utföra sina arbetsuppgifter. Det är vanligtvis en läkare som utfärdar ett läkarintyg som bekräftar arbetsoförmågan och detta intyg används sedan som underlag för att få ekonomisk ersättning från Försäkringskassan eller annan försäkringsgivare.

Längden på sjukskrivningen kan variera beroende på sjukdomens allvar och individens återhämtning. Det finns olika nivåer av sjukskrivning där en person kan vara sjukskriven på hela eller delar av sin tjänstgöring, känd som delvis sjukskrivning.

Processen för att bli sjukskriven

En sjukskrivning börjar oftast med att du konsulterar en läkare som bedömer din arbetsförmåga. Om läkaren anser att du inte kan utföra ditt arbete på grund av sjukdom eller skada, utfärdas ett läkarintyg. Läkarintyget ska sedan överlämnas till arbetsgivaren och i vissa fall till Försäkringskassan.

De första 14 dagarna av sjukfrånvaron står arbetsgivaren för sjuklönen, efter det tar Försäkringskassan över ersättningen om du är berättigad till det. För att kvalificera dig för sjukpenning från Försäkringskassan måste du ha en nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom och ha en sjukpenninggrundande inkomst (SGI).

sjukskrivning

Vanliga frågor och missförstånd

En vanlig fråga kring sjukskrivning är hur man hanterar deltidsarbete medan man delvis är sjukskriven. Det är viktigt att komma ihåg att sjukskrivningen ska reflektera den faktiska arbetsförmågan, och att arbete under sjukskrivning ska godkännas av läkaren.

Ett annat missförstånd är att sjukskrivning är kopplad till att vara fullt icke-operativ. I själva verket är rehabilitering och gradvis återgång i arbete en avgörande del av återhämtningsprocessen, och deltidssjukskrivning används ofta för att stödja detta.

Sjukskriven betyder inte heller att du är bunden hemma. Aktiviteter som främjar återhämtning, som exempelvis viss motion eller socialt umgänge, rekommenderas ofta. Det är dock viktigt att dessa aktiviteter stämmer överens med läkarintyg och rehabiliteringsplan.

Stöd under sjukskrivning

Under tiden du är sjukskriven finns det stöd att få. Försäkringskassan erbjuder inte bara ekonomisk ersättning utan också stöd genom rehabilitering och samordning med arbetsgivaren för att planera en lyckad återgång till arbete.

Fler nyheter